Karta EKUZ – co to jest i dlaczego warto z niej korzystać?

kartaekuz[1]

Wyjeżdżasz z Polski? Planując zagraniczne wycieczki o charakterze turystycznym lub zarobkowym, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zapewni Ci je karta EKUZ, czyli dokument, który potwierdza prawo do korzystania z usług medycznych poza krajem. Kiedy możesz się nim wylegitymować, to możesz też liczyć na darmową pomoc lekarską w całej Unii Europejskiej, ale też w Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Islandii. Zobacz, czym jest karta EKUZ i do czego Cię uprawnia.

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest dokumentem wydawanym przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wystawia ją osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne w Polsce z różnych źródeł – umowy o pracę, prowadzonej działalności, emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych. Takie osoby są uprawnione do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej również poza granicami kraju, co oznacza, że przebywając na wakacjach czy wyjeżdżając do pracy mogą czuć się bezpieczniej. EKUZ obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Kiedy potrzebujesz karty EKUZ?

Karty EKUZ, która uprawnia Cię do skorzystania z zagranicznej pomocy medycznej potrzebujesz na planowany wyjazd poza granice kraju. Zazwyczaj wyrabiają ją osoby:

  • podróżujące wypoczynkowo,
  • podróżujące zarobkowo, np. w charakterze opiekuna osoby starszej.

Aby uzyskać dokument, musisz udać się do swojej regionalnej placówki NFZ. Tam otrzymasz formularz, który należy wypełnić, podpisać i złożyć. Po tym czasie, w ciągu zazwyczaj trzech dni, bezpłatnie wydawana jest karta EKUZ. Jej ważność to obecnie aż 5 lat, co jest wygodne szczególnie, gdy podróżujesz częściej, lecz przebywasz za granicą krótko. Ograniczenie formalności do minimum powinno stanowić zachętę dla uzyskania karty i zabezpieczenia się na wypadek incydentów wymagających pomocy lekarskiej.

Nawet, jeżeli wyjeżdżasz do pracy w Niemczech bez języka to i tak miej ze sobą kartę EKUZ. W wielu placówkach medycznych możesz liczyć na wsparcie ze strony tłumacza, dlatego pomoc będzie udzielona szybko i precyzyjnie.

Do czego uprawnia Cię karta EKUZ?

Karta EKUZ upoważnia do skorzystania z pomocy medycznej, jednak trzeba mieć na uwadze to, że nie zawsze jest ona darmowa. Zazwyczaj bezpłatne są te usługi, które wiążą się z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy doraźnie – np. założenie opatrunku, przepisanie leków. Są to usługi będące odpowiednikiem tych, które są refundowane także w Polsce. Jednak każdy kraj ma własne regulacje i za niektóre usługi, np. transport medyczny czy operację możesz zostać obciążony opłatą. Czasem jest opcja ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów już w Polsce. Jednak są to przypadki rozpatrywane w sposób indywidualny, na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi dokumentami i załącznikami.

Karta EKUZ daje Ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony, gdy przebywa poza granicami kraju. Bez względu na to, czy podróżujesz w charakterze zawodowym czy turystycznym, warto o niej pamiętać.

Sprawdź również: