Formularz osobowy

Status zdrowotny / specjalne odżywianie
Dodatkowe kwalifikacje
Moje doświadczenia w opiece

Praca nr 1


Praca nr 2


Praca nr 3


Praca nr 4


Z jakimi spośród niżej wymienionych chorób, występujących zazwyczaj u osób starszych, mógłby/mogłaby Pan/i sprawować opiekę?
Jestem gotowa/-y wykonywać następujące czynności
Dalsze informacje
Skąd się Pan/Pani o Nas dowiedział/a
Jak ocenia Pani/Pan swoją znajomość języka niemieckiego w skali 1-6?