Alzheimer – rozpoznawanie pierwszych objawów demencji starczej

Assistance and disease alzheimer problems for old people- senior man holding hands and walk in the forest to enjoy the outdoor nature leisure activity

Alzheimer to choroba neurodegeneracyjna, która postępuje wraz z wiekiem seniora. Towarzyszą jej różne objawy, w zależności od stopnia nasilenia schorzenia. Osoby zmagające się z Alzheimerem z czasem tracą na umiejętnościach społecznych czy komunikowania się, ponadto pogarsza się ich stan zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera – opieka powinna być dostosowana przede wszystkim do aktualnego stanu pacjenta.

Zmagania z chorobą Alzheimera – opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb

W jaki sposób pomóc osobie zmagającej się z chorobą Alzheimera? Co warto wiedzieć na temat chorób u osób starszych? Takie pytania zadają sobie bliscy, którzy pierwszy raz stykają się z demencją. Przed tego typu wyzwaniami stają również opiekunowie osób starszych.

Najważniejsze w opiece nad seniorem, którym zmaga się z Alzheimerem, jest dostosowanie trybu życia, form pomocy oraz sposobu komunikowania się do indywidualnych potrzeb pacjenta. Należy również uwzględnić stan seniora, a także objawy, które mogą się różnić, w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia.

Opieka nad osobą z Alzheimerem – niezwykle ważna komunikacja

U seniorów z różnymi formami demencji dużą przeszkodą są problemy w komunikacji. Chorzy zapominają podstawowych słów, ale i imion bliskich osób czy opiekuna. Mylą również słowa, mają problem z nazwaniem sprzętów, zjawisk i czynności. Często ich mowa ulega pogorszeniu, staje się powolna, mniej zrozumiała, nierzadko bełkotliwa. U chorego może to rodzić frustrację, złość, a nawet agresję skierowaną w stronę bliskich czy opiekuna.

Z tego względu tak ważny jest sposób porozumiewania się z seniorem. Należy mówić powoli, spokojnie, utrzymując kontakt wzrokowy, ale i dystans. Nie wolno używać zdrobnień czy „dziecięcej” mowy, ponieważ senior to wciąż osoba dorosła. Trzeba dać czas choremu na dokończenie zdania, pomóc mu nazwać rzeczy czy miejsca, o których próbuje się wypowiedzieć. Niezwykle ważne jest połączenie komunikacji werbalnej z niewerbalną, odczytywanie drobnych gestów i znaków.

Jak postępować z chorym na Alzheimera?

Chory na Alzheimera coraz częściej zapomina nie tylko imion czy nazw różnych rzeczy. Zapomina także o codziennej higienie, zażywaniu przepisanych leków czy podejmowaniu prostych, codziennych czynności. W zaawansowanym stadium senior z Alzheimerem wymaga całodobowej opieki, bo istnieje duże ryzyko np. wyjścia z domu pod nieobecność domowników, a następnie problemów z przypomnieniem sobie miejsca zamieszkania.

Te ryzyka można ograniczyć poprzez ustalenie stałego harmonogramu dnia, tych samych pór przyjmowania posiłków, kąpania się, oddawania rozrywce, odpoczynkowi czy spotkaniom z bliskimi. Równie ważne jest dostosowanie miejsca funkcjonowania chorego w taki sposób, aby było ono bezpieczne i pozwalało na swobodne poruszanie się seniora.

Choroby otępienne mogą postępować latami, z każdym rokiem ujawniając u seniorów coraz więcej objawów, które negatywnie wpływają na codzienne życie chorego. Właściwa opieka to zatem klucz do poprawy jakości życia osoby zmagającej się z Alzheimerem.

 

Sprawdź również: