Telefon
zwrotny

Legalne zatrudnienie w Niemczech od 2010.

Jak wygląda opieka paliatywna w Niemczech?

Osoby nieuleczalnie chore, które są u schyłku swojego życia, mają w Niemczech zapewnioną bardzo dobrą opiekę w warunkach domowych, stacjonarnych i ambulatoryjnych. Dowiedz się więcej o tym, w jak wygląda opieka paliatywna w Niemczech i w jakich obszarach można porównać ją z opieką paliatywną w Polsce.

Opieka geriatryczna w Niemczech – coraz trudniejsze wyzwanie

Zacznijmy od dobrze znanego wszystkim faktu, a mianowicie bardzo szybkiego tempa starzenia się społeczeństwa niemieckiego. Stąd też opieka geriatryczna i opieka paliatywna w Niemczech stanowią coraz trudniejsze wyzwanie, wymagające nakładów finansowych, zwiększenia liczby personelu medycznego i opiekuńczego, a także infrastruktury.

Opieka nad osobami chorymi w domu

Jednym z dobrze rozwiniętych obszarów opieki nad seniorem znajdującym się u schyłku życia jest pielęgnowanie pacjenta paliatywnego w domu. Osoby starsze, zbliżające się do nieuchronnej śmierci mogą w ten sposób do końca życia uczestniczyć w życiu rodziny, co jest szczególnie istotne przede wszystkim dla osób świadomych, nie mających otępienia, demencji czy zaniku pamięci. Taki stan rzeczy niemieccy seniorzy zawdzięczają rozwiniętej opiece pielęgniarskiej oraz opiekunkom – w dużej mierze przyjeżdżających do pracy z Polski.

Stacjonarna opieka paliatywna w Niemczech

W Niemczech bardzo dobrze rozwija się także stacjonarna opieka nad seniorem paliatywnym. Osoby, które znajdują się w bardzo poważnym stanie lub nie mają możliwości przebywania w domu ze względu na brak krewnych, bliskich lub opiekunki, mogą korzystać z placówek, na które przeznaczane są coraz większe środki finansowe. Proces starzenia się społeczeństwa wymaga tego od niemieckich władz, dlatego poszczególne placówki oferują coraz wyższe standardy.

W Niemczech wysoko rozwinięte są hospicja stacjonarne, które są niejako odpowiednikami oddziałów medycyny paliatywnej, znajdujących się w polskich szpitalach i hospicjach. Innym rodzajem placówek paliatywnych w Niemczech są stacje paliatywne w niemieckich szpitalach, które swoich odpowiedników w Polsce nie mają. Ich przeznaczeniem jest krótkotrwała hospitalizacja, której celem jest szybkie opanowanie symptomów choroby, a także ocena stanu zdrowia seniora i podjęcie decyzji co do dalszego pobytu pacjenta w szpitalu bądź hospicjum.

Opieka paliatywna w Niemczech w liczbach

Pielęgnowanie pacjenta paliatywnego w Niemczech stało się ważnym wyzwaniem, któremu musi sprostać niemiecki rząd, a także pozarządowe ruchy hospicyjne. W 2017 roku w pielęgnowanie pacjenta paliatywnego zaangażowanych było od 80 do 100 tys. osób. W tym samym roku w Niemczech znajdowało się:

  • 236 hospicjów stacjonarnych,
  • 1500 hospicjów ambulatoryjnych,
  • ponad 300 oddziałów opieki paliatywnej w szpitalach,
  • ponad 300 zespołów ambulatoryjnej opieki paliatywnej, składających się z lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów i duchownych, którzy dbają o najlepszą opiekę nad paliatywnym pacjentem w domu.

Finansowanie opieki paliatywnej w Niemczech

Ruch opieki paliatywnej zaczął się w Niemczech od Kościoła, jako że naturalna śmierć w godnych warunkach wynika wprost w chrześcijańskich wartości. Pierwsze niemieckie hospicja utrzymywane były przede wszystkim z darowizn, ale już pod koniec lat 90. XX wieku zaczęły otrzymywać dotacje z niemieckich kas chorych. Natomiast od 2007 roku również w niemieckim prawodawstwie przewiduje się prawo każdego obywatela do profesjonalnych usług hospicyjnych. W 2015 roku na mocy przyjętej ustawy wydatki na opiekę paliatywną w Niemczech wzrosły do 600 milionów euro rocznie.

Wyróżnieni godłem TERAZ POLSKA
Zapewniamy legalne zatrudnienie
Atrakcyjne zarobki, bonusy i premie
Współpraca z największymi partnerami w Niemczech
Zakwaterowanie
i wyżywienie
Indywidualny dobór ofert (nie narzucamy)
Zwracamy koszty
podróży
Działamy od 2010 roku
Praca na zastępstwo lub na nowe zlecenie
Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przez kilka lata udało się nagrodzić największe polskie firmy bardzo często realizujące ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników.

CJ KONIK Teraz Polska

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni ponad 30 lat stało się marką samą w sobie. Jego prestiż umacniają przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów.

Czytaj więcej

Jednym z warunków otrzymania pracy jako opiekunka dla seniora w Niemczech jest przygotowanie poprawnie wykonanego zdjęcia. Na jego podstawie często seniorzy wybierają osobę, która będzie się nimi zajmować. Co zatem warto w takiej fotografii uwzględnić?

  • Nie może być to zdjęcie z wakacji
  • Nie może przedstawiać Ciebie w trakcie rodzinnej uroczystości
  • Nie musi być wykonane przez profesjonalnego fotografa (możesz wysłać zdjęcie zrobione telefonem)
  • Najlepiej, aby osoba na zdjęciu stała przodem
  • Zawsze wskazany jest lekki uśmiech ? (osoby uśmiechnięte częściej są wybierane do pracy)

Jeśli macie pytania dotyczące wykonania zdjęcia, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Konik