Jak wygląda opieka paliatywna w Niemczech?

Professional nurse checking a senior woman lying in bed at the hospital

Osoby nieuleczalnie chore, które są u schyłku swojego życia, mają w Niemczech zapewnioną bardzo dobrą opiekę w warunkach domowych, stacjonarnych i ambulatoryjnych. Dowiedz się więcej o tym, w jak wygląda opieka paliatywna w Niemczech i w jakich obszarach można porównać ją z opieką paliatywną w Polsce.

Opieka geriatryczna w Niemczech – coraz trudniejsze wyzwanie

Zacznijmy od dobrze znanego wszystkim faktu, a mianowicie bardzo szybkiego tempa starzenia się społeczeństwa niemieckiego. Stąd też opieka geriatryczna i opieka paliatywna w Niemczech stanowią coraz trudniejsze wyzwanie, wymagające nakładów finansowych, zwiększenia liczby personelu medycznego i opiekuńczego, a także infrastruktury.

Opieka nad osobami chorymi w domu

Jednym z dobrze rozwiniętych obszarów opieki nad seniorem znajdującym się u schyłku życia jest pielęgnowanie pacjenta paliatywnego w domu. Osoby starsze, zbliżające się do nieuchronnej śmierci mogą w ten sposób do końca życia uczestniczyć w życiu rodziny, co jest szczególnie istotne przede wszystkim dla osób świadomych, nie mających otępienia, demencji czy zaniku pamięci. Taki stan rzeczy niemieccy seniorzy zawdzięczają rozwiniętej opiece pielęgniarskiej oraz opiekunkom – w dużej mierze przyjeżdżających do pracy z Polski.

Stacjonarna opieka paliatywna w Niemczech

W Niemczech bardzo dobrze rozwija się także stacjonarna opieka nad seniorem paliatywnym. Osoby, które znajdują się w bardzo poważnym stanie lub nie mają możliwości przebywania w domu ze względu na brak krewnych, bliskich lub opiekunki, mogą korzystać z placówek, na które przeznaczane są coraz większe środki finansowe. Proces starzenia się społeczeństwa wymaga tego od niemieckich władz, dlatego poszczególne placówki oferują coraz wyższe standardy.

W Niemczech wysoko rozwinięte są hospicja stacjonarne, które są niejako odpowiednikami oddziałów medycyny paliatywnej, znajdujących się w polskich szpitalach i hospicjach. Innym rodzajem placówek paliatywnych w Niemczech są stacje paliatywne w niemieckich szpitalach, które swoich odpowiedników w Polsce nie mają. Ich przeznaczeniem jest krótkotrwała hospitalizacja, której celem jest szybkie opanowanie symptomów choroby, a także ocena stanu zdrowia seniora i podjęcie decyzji co do dalszego pobytu pacjenta w szpitalu bądź hospicjum.

Opieka paliatywna w Niemczech w liczbach

Pielęgnowanie pacjenta paliatywnego w Niemczech stało się ważnym wyzwaniem, któremu musi sprostać niemiecki rząd, a także pozarządowe ruchy hospicyjne. W 2017 roku w pielęgnowanie pacjenta paliatywnego zaangażowanych było od 80 do 100 tys. osób. W tym samym roku w Niemczech znajdowało się:

  • 236 hospicjów stacjonarnych,
  • 1500 hospicjów ambulatoryjnych,
  • ponad 300 oddziałów opieki paliatywnej w szpitalach,
  • ponad 300 zespołów ambulatoryjnej opieki paliatywnej, składających się z lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów i duchownych, którzy dbają o najlepszą opiekę nad paliatywnym pacjentem w domu.

Finansowanie opieki paliatywnej w Niemczech

Ruch opieki paliatywnej zaczął się w Niemczech od Kościoła, jako że naturalna śmierć w godnych warunkach wynika wprost w chrześcijańskich wartości. Pierwsze niemieckie hospicja utrzymywane były przede wszystkim z darowizn, ale już pod koniec lat 90. XX wieku zaczęły otrzymywać dotacje z niemieckich kas chorych. Natomiast od 2007 roku również w niemieckim prawodawstwie przewiduje się prawo każdego obywatela do profesjonalnych usług hospicyjnych. W 2015 roku na mocy przyjętej ustawy wydatki na opiekę paliatywną w Niemczech wzrosły do 600 milionów euro rocznie.

Sprawdź również: