Telefon
zwrotny

Legalne zatrudnienie w Niemczech od 2010.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Językowe Konik z siedzibą w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 17/1
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na adres e-mail: centrum.j.konik@gmail.com podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.
 3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji umowy/zamówień (np. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu/firmy/spółki, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, NIP, REGON, KRS).
 4. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
 • w celu wystawienia Fv,
 • dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości finansowej,
 • w celach nawiązania stosunku pracy jako strona trzecia,
 • realizacji zadań związanych z procesem kształcenia,
 • w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń,
 • w celu realizacji przedmiotu zawartej pomiędzy nami umowy współpracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).
 2. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom związanych z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe),
 • dane osobowe będą również udostępniane organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w spr. ochrony danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówie

 

Wyróżnieni godłem TERAZ POLSKA
Zapewniamy legalne zatrudnienie
Atrakcyjne zarobki, bonusy i premie
Współpraca z największymi partnerami w Niemczech
Zakwaterowanie
i wyżywienie
Indywidualny dobór ofert (nie narzucamy)
Zwracamy koszty
podróży
Działamy od 2010 roku
Praca na zastępstwo lub na nowe zlecenie
Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przez kilka lata udało się nagrodzić największe polskie firmy bardzo często realizujące ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników.

CJ KONIK Teraz Polska

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni ponad 30 lat stało się marką samą w sobie. Jego prestiż umacniają przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów.

Czytaj więcej

Jednym z warunków otrzymania pracy jako opiekunka dla seniora w Niemczech jest przygotowanie poprawnie wykonanego zdjęcia. Na jego podstawie często seniorzy wybierają osobę, która będzie się nimi zajmować. Co zatem warto w takiej fotografii uwzględnić?

 • Nie może być to zdjęcie z wakacji
 • Nie może przedstawiać Ciebie w trakcie rodzinnej uroczystości
 • Nie musi być wykonane przez profesjonalnego fotografa (możesz wysłać zdjęcie zrobione telefonem)
 • Najlepiej, aby osoba na zdjęciu stała przodem
 • Zawsze wskazany jest lekki uśmiech ? (osoby uśmiechnięte częściej są wybierane do pracy)

Jeśli macie pytania dotyczące wykonania zdjęcia, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Konik