Kontakt

CENTRUM JĘZYKOWE KONIK
ul. Słowiańska 17/1
67-200 Głogów

Telefon: +48 767 275 323
Telefon: +48 731 913 716
Telefon: +48 570 718 736
Telefon: +48 576 115 628

E-mail: centrum.j.konik@gmail.com
Zgoda na przetwarzanie danych:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Językowe Konik z siedzibą w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 17/1
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na adres e-mail: centrum.j.konik@gmail.com podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.
 3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji umowy/zamówień (np. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu/firmy/spółki, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, NIP, REGON, KRS).
 4. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
 • w celu wystawienia Fv,
 • dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości finansowej,
 • w celach nawiązania stosunku pracy jako strona trzecia,
 • realizacji zadań związanych z procesem kształcenia,
 • w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń,
 • w celu realizacji przedmiotu zawartej pomiędzy nami umowy współpracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).
 2. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom związanych z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe),
 • dane osobowe będą również udostępniane organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w spr. ochrony danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówie

Centrum Językowe Konik www.pracadlaopiekunek24.pl oferuje pracę w opiece dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych na terenie całych Niemiec. Nasza solidność i wysoka pozycja rynkowa w 2018 roku została potwierdzona wyróżnieniem ,,Pracodawca Godny Zaufania”. Jeżeli szukasz dobrej i rzetelnej firmy – zgłoś się do nas! Czekamy właśnie na Ciebie.

Zapewniamy legalne zatrudnienie
Atrakcyjne zarobki, bonusy i premie
Współpraca z największymi partnerami w Niemczech
Zakwaterowanie
i wyżywienie
Indywidualny dobór ofert (nie narzucamy)
Zwracamy koszty
podróży
Nie pobieramy opłat za pośrednictwo
Praca na zastępstwo lub na nowe zlecenie