Opieka nad seniorami z uzależnieniem – co warto wiedzieć?

Portrait of senior potter at workshop

Uzależnienia nie dotyczą wyłącznie osób młodych lub w sile wieku. Borykać mogą się z nimi również osoby starsze, co niestety nie tylko źle odbija się na ich zdrowiu i samopoczuciu, ale również może obniżać komfort pracy opiekunki. Dowiedz się więcej o uzależnieniach seniorów i o tym, jak radzić sobie w pracy z uzależnionym podopiecznym.

Jakie uzależnienia występują u seniorów?

Uzależnienia mogą dotyczyć nawet 4% osób, które przekroczyły 65. rok życia. Niestety im starsza jest osoba uzależniona, tym większe problemy zdrowotne mogą wynikać z nałogu. Dlatego tak ważne jest, aby osoby starsze skutecznie walczyły ze swoim uzależnieniem.

Jakie uzależnienia najczęściej występują u seniorów?

Lekomania

Lekomania, czyli uzależnienie od leków, jest niestety bardzo częstym uzależnieniem u osób starszych. Sprzyja mu niestety łatwa dostępność wielu leków bez recepty, które osoby starsze często zaczynają przyjmować zapobiegawczo, zamiast wtedy, kiedy rzeczywiście wymaga tego ich samopoczucie. Lekomania może powodować częstsze stany zapalne, osłabienia organizmu czy choroby różnych układów, które są skutkiem ubocznym przyjmowania konkretnych leków.

Alkoholizm

Problem uzależnienia od alkoholu dotyczy podobnej liczby osób we wszystkich grupach wiekowych. Powyżej 65. roku nałóg ten dotyka nawet 15% mężczyzn i 10% kobiet. Przejście pomiędzy okolicznościowym spożywaniem alkoholu a nałogiem alkoholowym jest niestety bardzo płynne i łatwe do przeoczenia. Uzależnienie to niestety powoduje szereg problemów zdrowotnych, prowadząc do nowotworów, chorób serca, marskości wątroby, zaburzeń psychicznych włącznie z depresją.

Nikotynizm

Nałóg palenia papierosów może pozostać z młodości, a wiele osób uważa, że to właśnie z papierosami jest najtrudniej zerwać. Nałóg ten niestety prowadzi do raka płuca i innych nowotworów, m.in. jamy ustnej. Ponadto powoduje choroby układu krążenia i układu pokarmowego.

Przyczyny uzależnienia u seniorów

Uzależnienia u osób starszych nie są jedynie wynikiem nieleczonych nałogów z młodości. Mogą one pojawiać się także w późniejszym wieku, a powodów ku temu niestety przysparza postępujący wiek i wynikające z niego trudności w życiu. Przyczyny popadania osób starszych w uzależnienia to:

 • utrata bliskich, np. śmierć współmałżonka lub rzadkie odwiedziny dzieci i wnuków;
 • świadomość upływu czasu i zbliżającej się śmierci;
 • pogarszająca się sytuacja materialna;
 • postępująca utrata zdrowia;
 • spadek kondycji psychicznej;
 • stopniowa utrata samodzielności;
 • obawy o przyszłość;
 • problem bezsenności;
 • coraz częstsze lęki i stany depresyjne.

Jakie sygnały mogą świadczyć o uzależnieniu osoby starszej?

Uzależnienia dają dość wyraźne i łatwo rozpoznawalne symptomy. Dlatego powinnaś zauważyć je zarówno pracując na stałe, jak i podejmują pracę opiekunki w Niemczech na zastępstwo. Jeśli wypracujesz sobie dobry kontakt, na pewno łatwiej będzie Ci zauważyć zmiany w jego zachowaniu lub zdrowiu. U osób uzależnionych mogą występować:

 • częste zmiany nastrojów i drażliwość;
 • problemy ze snem, czyli bezsenność lub nadmierna senność;
 • niedożywienie i brak apetytu;
 • problem z utrzymaniem właściwej higieny ciała;
 • częste wizyty u lekarza (dotyczy osób uzależnionych od leków, które udają się do lekarza po receptę);
 • pogorszone pamięć i koncentracja.

Jak pomóc uzależnionym podopiecznym?

Zadanie nie jest łatwe, bowiem leczenie uzależnienia wymaga przede wszystkim woli osoby uzależnionej. Jako opiekunka osób starszych w Niemczech powinnaś przede wszystkim wspierać seniora i otoczyć go bliskością. Jeśli uda Ci się to zrobić jeszcze przed popadnięciem w nałóg, wówczas ryzyko uzależnienia spada.

Sprawdź również: