Telefon
zwrotny

Legalne zatrudnienie w Niemczech od 2010.

Urojenia u osób starszych

Wiek podeszły nierzadko rządzi się własnymi prawami głównie ze względu na to, że spada odporność i pojawiają się zaburzenia na tle poznawczym. Schorzenia somatyczne są tak samo uciążliwe jak te, o podłożu psychicznym, a zalicza się do nich m.in. urojenia. To poważny problem – szacuje się, że może dotykać nawet co piątej osoby w wieku 65+. W grupie osób 80+ te statystyki stają się jeszcze poważniejsze – nawet połowa seniorów może cierpieć na omamy.

Czym są urojenia i omamy?

Urojenia, które dotykają seniorów bardzo często są tłumaczone wiekiem. Owszem jest to prawdą, co nie znaczy, że występowanie omamów należy lekceważyć. Stanowią one poważny problem o podłożu psychotycznym, więc nierzadko wymagają leczenia lub przynajmniej kontroli lekarskiej. Dlaczego? Bo mogą występować w parze lub prowadzić do depresji, a nawet choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest kluczowe dla zrozumienia stanu pacjenta i czynników, które wywołują jego „dziwne” zachowania.

Urojenia mogą przybierać różne formy:

  • nihilistyczne,
  • prześladowcze,
  • hipochondryczne,
  • na tle słuchowym,
  • omamy wzrokowe.

Czym objawiają się urojenia u osób starszych?

Osoba starsza reaguje lękiem na stosunkowo zwyczajne sytuacje, odsuwa się od bliskich, stroni od innych ludzi, nie chce wychodzić z domu. Wszystko w obawie przed czyhających na nich niebezpieczeństwem. Zdarza się, że strach przed napaścią, kradzieżą, zgubieniem się i wieloma innymi skutkuje zachowaniami agresywnymi, a nawet prowadzi do rękoczynów.

Osoba chora ma zaburzony obraz świata i reaguje nieadekwatnie do faktycznego zagrożenia. Szuka podtekstów, ukrytych znaczeń, dopasowuje sobie teorie spiskowe. Mnogość objawów, jak również zaburzeń wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym. Ten zazwyczaj sugeruje wizytę u psychologa lub psychiatry, neurologa czy geriatry. Do postawienia diagnozy i wdrożenia sposobu leczenia konieczna jest wieloetapowa diagnostyka i współpraca zespołu ekspertów.

Wyzwania dla opiekuna osoby z urojeniami

Opieka nad osobą, która cierpi z powodu urojeń jest bardzo trudna i wymagająca. Nic dziwnego, że dla rodziny często jest to nie do udźwignięcia, więc szukają pomocy z zewnątrz. Co powinien wiedzieć opiekun seniora decydujący się na taką pracę? Na pewno napotka na sporą barierę komunikacyjną, która pogłębia się w przypadku zatrudnienia za granicą. Wtedy absolutnie niezbędna okazuje się nauka niemieckiego dla opiekunek (lub innego języka, który jest znany seniorowi). Znacznie ułatwia to i tak trudną komunikację werbalną z chorym.

Przyczyny urojeń u osób starszych

Urojenia mogą wynikać z wielu przyczyn, w tym z zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy inne demencje, a także mogą być spowodowane przez problemy ze słuchem, wzrokiem czy innymi zmianami sensorycznymi. Czynniki te mogą prowadzić do izolacji, lęku oraz niepokoju, co z kolei może wywołać urojenia.

Skutki urojeń dla seniorów i ich opiekunów

Urojenia u osób starszych mogą mieć poważne konsekwencje, nie tylko dla samych seniorów, ale także dla ich rodzin i opiekunów. Mogą prowadzić do nieporozumień, konfliktów, a nawet agresji. Ponadto, mogą znacząco utrudniać codzienne czynności, takie jak dbanie o higienę osobistą, przyjmowanie posiłków czy zażywanie leków.

Interwencje i wsparcie

Zarządzanie urojeniami u osób starszych wymaga kompleksowego podejścia, które może obejmować interwencje farmakologiczne, psychoterapię oraz wsparcie społeczne. Ważne jest, aby podejście to było wielowymiarowe, uwzględniając zarówno potrzeby fizyczne, jak i emocjonalne seniorów. Współpraca z geriatrami, psychiatrami, psychologami, a także wsparcie rodziny i opiekunów są kluczowe w zapewnieniu odpowiedniej opieki.

Podsumowanie

Zrozumienie i odpowiednie reagowanie na urojenia u osób starszych jest niezbędne dla poprawy ich jakości życia i zapewnienia im godności. Wymaga to zaangażowania zarówno profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, jak i bliskich osób, które są w stanie zapewnić wsparcie emocjonalne i praktyczne. Troska o zdrowie psychiczne seniorów jest równie ważna, co dbałość o ich zdrowie fizyczne, co przekłada się na ich ogólne samopoczucie i bezpieczeństwo.

Wyróżnieni godłem TERAZ POLSKA
Zapewniamy legalne zatrudnienie
Atrakcyjne zarobki, bonusy i premie
Współpraca z największymi partnerami w Niemczech
Zakwaterowanie
i wyżywienie
Indywidualny dobór ofert (nie narzucamy)
Zwracamy koszty
podróży
Działamy od 2010 roku
Praca na zastępstwo lub na nowe zlecenie
Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

Pracodawca Godny Zaufania oraz Teraz Polska

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku. Jej podstawowym celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Przez kilka lata udało się nagrodzić największe polskie firmy bardzo często realizujące ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty programy skierowane do pracowników.

CJ KONIK Teraz Polska

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni ponad 30 lat stało się marką samą w sobie. Jego prestiż umacniają przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów.

Czytaj więcej

Jednym z warunków otrzymania pracy jako opiekunka dla seniora w Niemczech jest przygotowanie poprawnie wykonanego zdjęcia. Na jego podstawie często seniorzy wybierają osobę, która będzie się nimi zajmować. Co zatem warto w takiej fotografii uwzględnić?

  • Nie może być to zdjęcie z wakacji
  • Nie może przedstawiać Ciebie w trakcie rodzinnej uroczystości
  • Nie musi być wykonane przez profesjonalnego fotografa (możesz wysłać zdjęcie zrobione telefonem)
  • Najlepiej, aby osoba na zdjęciu stała przodem
  • Zawsze wskazany jest lekki uśmiech ? (osoby uśmiechnięte częściej są wybierane do pracy)

Jeśli macie pytania dotyczące wykonania zdjęcia, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Konik