Radzenie sobie, gdy senior zapomina kim jesteś

2-scaled

U seniorów choroby otępienne, w tym demencja, należą do stosunkowo często występujących. Wraz z wiekiem u starszych osób pojawia się coraz więcej problemów zdrowotnych, również natury psychicznej. Pogarsza się pamięć, a z czasem senior może przestawać rozpoznawać nawet bliskie osoby. Jak sobie radzić, gdy pojawiają się zaniki pamięci u osób starszych? Co może zrobić opiekunka?

Zaniki pamięci u osób starszych – przyczyny

Otępienie prowadzi do obniżenia sprawności intelektualnej. Senior funkcjonuje coraz gorzej, dlatego opiekunka osób starszych w Niemczech ma za zadanie pomóc mu w codziennych czynnościach wszelkiego rodzaju. Sporych trudności przysparza jednak znacząco pogarszająca się pamięć. Z czasem senior może w ogóle przestać rozpoznawać zarówno bliskie osoby, jak i opiekunkę, z którą przebywa przez całą dobę.

Zaniki pamięci u osób starszych wywołują szereg emocji. Mogą wpływać na zwiększoną agresję u seniorów, a dodatkowo poczucie niezrozumienia. Starsze osoby z chorobami otępiennymi reagują niewspółmiernie do zastanych sytuacji, co wynika z postępujących zmian w układzie nerwowym.

Zaburzenia pamięci u osób starszych – co może zrobić opiekunka?

Gdy senior przestaje rozpoznawać zarówno rodzinę, jak i opiekunkę, oznacza to, że zmiany są już bardzo zaawansowane. Nie da się ich niestety cofnąć. Rolą opiekunki w tej sytuacji jest przede wszystkim baczna obserwacja seniora, który będzie miał coraz większe problemy z codziennym funkcjonowaniem i wykonywaniem najbardziej podstawowych czynności.

Osoba starsza, która nie rozpoznaje wcześniej znanych jej ludzi, zapomina także o czynnościach higienicznych czy jedzeniu, może również zapomnieć, po co wyszła z domu i gdzie mieszka. Są to bardzo ryzykowne zachowania, dlatego opiekunka musi być czujna, aby mogła zareagować odpowiednio wcześnie.

Zaniki pamięci – gdy senior nie rozpoznaje opiekunki

Gdy występują zaniki pamięci i senior przestaje rozpoznawać opiekunkę, która jest z nim przez całą dobę, potrzeba odpowiedniej komunikacji. Opiekunka powinna wolno, wyraźnie i bez zdenerwowania powtarzać, kim jest. Musi umieć uspokoić seniora i regularnie przypominać mu, po co jest w jego domu, czym się zajmuje i jaka jest jej rola w życiu starszej osoby.

Niezbędna jest cierpliwość, bo senior może wymagać wielokrotnych powtórzeń, aby coś zrozumieć i przyjąć do wiadomości. Komunikaty, w tym odnośnie do przedstawienia swojej osoby, muszą być proste i zrozumiałe.

Co na poprawę pamięci u osób starszych?

Zmian otępiennych nie da się cofnąć, ale opiekunka jest w stanie pracować z seniorem w taki sposób, aby kolejne objawy spowolnić. W rozpoznawaniu jej oraz bliskich pomóc może pokazywanie pamiątek, np. wspólnych fotografii. Tłumaczenie, kto jest na zdjęciu i mówienie o tym, w jakich okolicznościach było zrobione zdjęcie. Przypominanie o dobrych wspomnieniach.

Warto także zadbać o stymulację intelektualną. Pomocne będzie rozwiązywanie krzyżówek czy łamigłówek. Ponadto bardzo ważna jest aktywność fizyczna i rozmowa z seniorem. Wtedy łatwiej będzie mu sobie przypomnieć opiekunkę czy bliskie osoby, ale i poradzić z sytuacją, gdy coraz częściej zacznie zapominać, kim jest osoba, która spędza z nim czas.

Seniorzy z demencją wymagają szczególnej troski. Opiekunka osób starszych musi zadbać o prawidłową komunikację, a także aktywizację seniora, aby ograniczyć skutki postępującej demencji.

Sprawdź również: