Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
O nas
  • Zarejestruj

 

 
 Magdalena Kopacz- SZEFOWA FIRMY/ założycielka Centrum Językowego Konik w Głogowie 
 
Mgr filologii germańskiej   (Uniwersytet Wrocławski). Posiada umiejętności motywowania pracowników do pracy oraz zdolność kierowania zespołem. Głównymi cechami wyróżniającymi Panią Magdalenę wśród innych pracodawców jest asertywność, opanowanie i szacunek do swoich pracowników.  Chętnie wysłuchuje rad swoich pracowników i wdraża ich pomysły w życie. Czuwa nad całością firmy.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Borowski- KIEROWNIK
 
Zajmuje się przygotowywaniem analizy finansowej firmy, kontrolą zaopatrzenia oraz przygotowywaniem dokumentacji związanej z płatnościami. Monitoruje i koordynuje politykę fiskalną firmy. Sporządza też  rachunki, dokonuje  korekt  oraz rozlicza wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominika Borowska- Pracownik administracyjno -biurowy
 
Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji administracyjno- biurowej za pomocą komputera , kontaktuje się bezpośrednio z interesantami i współpracownikami , poprzez kontakt osobisty lub za pomocą środków techniki biurowej. Wprowadza dane zgodnie z bieżącymi potrzebami pracodawcy. Jest osobą zaufaną , punktualną i profesjonalną w swojej pracy. 
 
 
 
Michał Filipczuk- kierownik
 
Absolwent Politechniki Koszalińskiej i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i personalnym. Odpowiedzialny jest za planowanie, realizację procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych. Sporządza oraz koordynuje przepływ dokumentacji personalnej. Przeprowadza wywiady telefoniczne i bezpośrednie z kandydatami. 
 
Zarządza bazą danych oraz nadzoruje i instruuje nowych pracowników w firmie. Odpowiada  za zagwarantowanie  i zrealizowanie odpowiedniej produktywności zespołu, a także  za właściwe i wykonalne ustalenia z zarządem firmy odnośnie zakresu codziennych obowiązków - dba o ich realizację. 
Koordynuje zamówienia personalne, na bieżąco zwiększa lub też redukuje liczbę potrzebnych pracowników, dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Potrafi współpracować ze swoimi współpracownikami nad powierzonymi, wspólnymi celami. Informuje zarząd firmy o sprawach bieżących, a także doradza w kwestiach ewentualnych ulepszeń i zmian.
 
Cechuje go bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, kreatywność, dynamizm w działaniu i umiejętność pracy pod presją czasu.
Posiada wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne  oraz umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku firmy i miłej atmosfery w kontakcie z potencjalnymi pracownikami.
 
Rozalia Janiszewska- kierownik

 

Jest absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Odpowiada za wyniki w zakresie jakości, ilości i wydajności zespołu. 

W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków przez pracownika, przeprowadza z nim konstruktywną rozmowę, a także w porozumieniu z zarządem firmy udziela mu ostrzeżenia. Ma prawo udzielać pracownikom ostrzeżeń ustnych jak i pisemnych. 
 
Przywiązuje wagę do wysokiej jakości usług i zadowolenia klienta. Potrafi stosownie i proaktywnie zareagować na codzienny bieg wydarzeń w miejscu pracy. Rozwiązuje zaistniałe problemy tak szybko, jak to tylko możliwe. Reaguje stosownie do sytuacji i ustala priorytety działania. Potrafi pod presją czasu zmienić swój sposób działania w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Dla dobra ogółu potrafi zrezygnować z osobistych celów.
 
Swoją pracę traktuje poważnie i wszystkie powierzone zadania wykonuje z należytą starannością. Wytrwale dąży do celu. Potrafi dopasować się do panujących warunków i środowiska pracy. Jest osobą otwartą, ciepłą i pogodną.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Klamecka- specjalista ds. kontaktów z klientem zagranicznym
 
Studentka edukacji przedszkolnej w PWSZ w Głogowie. Jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku w dokumentacji , kompletowanie, segregowanie oraz rejestrowanie pism i korespondencji. Zajmuje się również ubezpieczeniem osób oddelegowanych do Niemiec. Współpracuje z ZUS w zakresie spraw pracowniczych. Pracownicy cenią sobie w niej spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antczak Anna - kierownik ds. administracyjno-biurowych
 
Ekonomista, mgr inż. zarządzania i marketingu, ukończony kurs księgowości .
Nadzoruje i koordynuje pracę biura, zarządza pracą podległego zespołu odpowiedzialnego m.in. za sporządzanie umów, pism i dokumentacji finansowo-księgowej oraz  ubezpieczenie osób oddelegowanych  do pracy za granicą. Współpracuje z firmami zewnętrznymi oraz instytucjami. Sporządza rachunki i korekty. Posiada zmysł organizacyjny, zdolności analityczne oraz umiejętność negocjowania. Głównym jej atutem jest kreatywność , zaangażowanie w pracę i silna motywacja do osiągania wysokich wyników w pracy Jest osobą sympatyczną i lojalną o miłym usposobieniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Sobocińska – pracownik biurowy
 
Magister Ekonomii o specjalności Podatki i rachunkowość, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie; licencjat Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski.
Zajmuje się sporządzaniem umów, pism i dokumentacji finansowo-księgowej. Przeprowadza także rozmowy telefoniczne bądź przekierowuje je do innych organów firmy. Jest osobą spokojną, zrównoważoną i operatywną o dużych umiejętnościach komunikacyjnych i interpersonalnych. Wytrwale dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu. Przyjęte na siebie obowiązki wypełnia solidnie i rzetelnie. Nie obawiam się samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Jest osobą kreatywną i ambitną podejmującą inicjatywę w działaniu. Cechuje ją rzetelność, komunikatywność oraz entuzjastyczne nastawienie do życia.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Ogonowska- koordynator ds kontaktów z klientem zagranicznym
 
Magdalena ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu na kierunku resocjalizacji oraz psychologii społecznej w edukacji. Magdalena jest odpowiedzialna za przedstawianie ofert pracy opiekunkom i opiekunom, utrzymywanie długotrwałych relacji z nimi oraz wspieraniu ich za granicami naszego kraju. Odpowiedzialna jest również za utrzymywanie przyjaznych relacji z podopiecznymi, jak również z koordynatorami z Niemiec. Jest osobą otwartą, rzetelną oraz sumienną. Ceniona jest za empatię oraz życzliwe nastawienie do ludzi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Janas- specjalista ds kontaktów z klientem
 
Ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze- kierunek filologia rosyjska (magister), Nauczyclielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy- język niemiecki (licencjat) oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy- filologia angielska (licencjat). Zajmuje się pozytywnym wizerunkiem strony internetowej firmy. Jest osobą otwartą i życzliwą w kontaktach z ludźmi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylwia Grycaj-Kuczyńska – pracownik biurowy
 
Mgr doradztwa zawodowego i personalnego Akademia Humanistyczno Pedagogiczna w Łodzi, licencjat Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego Uniwersytet Zielonogórski. Sylwia zajmuje się sporządzaniem dokumentów firmowych oraz odbieraniem telefonów, przeprowadza rozmowy telefoniczne bądź przekierowuje je do innych organów firmy, co więcej nadzoruje i obsługuje dokumenty firmowe, sporządza podstawową dokumentację finansowo -księgową. Cechuje ją umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie problemów oraz analityczne myślenie . Jest osoba punktualną , elastyczną , a także posiada umiejętności organizowania i oceniania własnej pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beata Janas- licencjat pielęgniarstwa
 
Ukończyła Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy. Służy fachową pomocą medyczną opiekunkom przebywających na zleceniach za granicą w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych podopiecznych. Zawsze pomoże w trudnych sytuacjach. Jest osobą życzliwą i ciepła w kontaktach z opiekunkami. Problemy rozwiązywane są poprzez FORUM na stronie internetowej firmy.

 

 

DAWID WAWRZYNIAK - koordynator ds. kontaktów z klientem zagranicznym.

 

Z wykształcenia germanista - absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy. Pracował także jako nauczyciel jęz. niemieckiego w Gimnazjum nr. 1 w Głogowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na terenie Niemiec, zajmując się tam praca biurową i przedstawicielstwem handlowym. Po powrocie do Polski związany z Centrum Językowym Konik, zajmując się obsługą klienta niemieckojęzycznego i utrzymywaniem dobrego kontaktu z nim. Jest osobą odpowiedzialną, dokładną, fachową i pomocną. Potrafi zawsze i aktywnie zareagować na zaistniałe sytuacje i odpowiednio  rozwiązać dany problem. Jest osobą miłą, otwartą, spokojną i kreatywną, zawsze skorą do pomocy.

 

 

JOLANTA ZACZYK- SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

 

ZAJMUJĘ SIĘ PLANOWANIEM I REALIZACJĄ PROCESÓW REKRUTACYJNYCH.

ODPOWIADA ZA POSZUKIWANIE KANDYDATÓW ZGODNIE Z OCZEKIWANYM PROFILEM, ORAZ ZA SELEKCJĘ I WERYFIKACJĘ  APLIKACJI. WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI OSOBAMI Z ZESPOŁU PRAC ADMINISTRACYJNYCH.

JEST OSOBĄ OTWARTĄ,RZETELNĄ I POZYTYWNIE NASTAWIONĄ DO ŻYCIA. SUMIENNIE WYKONUJE SWOJE OBOWIĄZKI.

 

 

MAŁGORZATA DRANKIEWICZ- KOORDYNATOR DS Z KLIENTEM ZAGRANICZNYM
 
Umiejętnie dobiera oferty pracy do wymagań klientów oraz opiekunów i popiekunek. Wspiera opiekunki poza granicami naszego kraju,zawsze chętnie pomaga w rozwiązywaniu problemów.
Jest odpowiedzialna za utrzymywanie dobrych stosunków z koordynatorami z Niemiec.
Jest osobą miła,uczynną i otwartą.Cechuję ją dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.Swoją pracę wykonuję rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem.

 

 

NASZE BIURO W NIEMCZECH

 
 
 
 
 
 

LUCYNA OKROJ - koordynator ds. kontaktów z klientem zagranicznym: biuro Mannheim.

 

 

Absolwentka filologii germanskiej na Uniwersytecie Gdanskim. Od roku 2015 zwiazana z firma Centrum Jezykowe Konik. Od roku 2016 prowadzi biuro serwisowe firmy w Niemczech.

 

Zajmuje sie m.in. sporzadzaniem dokumentacji oraz korespondencja z kasami chorych. Dba o kontakty z partnerami, rozwiazuje sytuacje kryzysowe. Stara sie rozwiaza każdy problem i sluży pomoca w kazdej chwilii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 


Centrum Językowe Konik | ul. Rembowskiego 67/46 | 95-100 Zgierz | woj. łódzkie | email: centrum.j.konik@gmail.com | tel. 767 275 323 | NIP: 6932012973

Dlaczego mówią, że jesteśmy najlepsi?

  • możliwość zatrudnienia się na warunkach niemieckich, co przekłada się na relatywnie wyższe zarobki wypłacane według przejrzystych zasad 

  • mnóstwo nowych, atrakcyjnych ofert pracy każdego dnia – szansa wyboru dogodnej lokalizacji w Niemczech

  • wykwalifikowana, służąca poradą i pomocą kadra – jesteśmy nastawieni na współpracę z Tobą 24h/doba/7 dni w tygodniu

  • darmowe kursy języka niemieckiego i wsparcie doświadczonych pielęgniarek

  • dbamy o Twoje bezpieczeństwo – możesz w każdej sytuacji liczyć na nasze wsparcie, także w najtrudniejszych przypadkach.  

 

Zapisz się na bezpłatny biuletyn

Otrzymasz na bieżąco informacje o ofertach pracy w Niemczech oraz cenne porady.