Odbiór nagrody PGZ przez Magdalenę Kopacz – właścicielkę firmy CJK